Kwalificatie huurovereenkomst

De in de huurovereenkomst opgenomen bestemming luidt: exploitatie van een zonne- en nagelstudio. Volgens deze huurovereenkomst is er...

Boetebeding buiten toepassing laten

De kantonrechter te Amsterdam moest een beslissing nemen over toepassing van een boetebeding in algemene voorwaarden. Een boetebeding kan...

Uitleg bankgarantie

Nog een uitspraak die zowel voor het huurrecht als voor het vermogensrecht in het algemeen interessant is, maar niet vernieuwend. Het...

Ontbinding

Een opzienbare uitspraak is die van de Hoge Raad van 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, op het raakvlak van vermogens- en het...