• Paul Hart

Kwalificatie huurovereenkomst

De in de huurovereenkomst opgenomen bestemming luidt: exploitatie van een zonne- en nagelstudio. Volgens deze huurovereenkomst is er sprake van art. 7:230a bedrijfsruimte, zgn. overige bedrijfsruimte. Het Hof Den Haag oordeelt echter op 18 februari 2019 dat op de huurovereenkomst de bepalingen van art. 7:290 e.v. BW van toepassing zijn, zgn. middenstandsbedrijfsruimte die huurders veel meer bescherming bieden.

Original image by Rene Mensen under CC BY 2.0 license. Image adjusted.