• Paul Hart

Boetebeding buiten toepassing laten

De kantonrechter te Amsterdam moest een beslissing nemen over toepassing van een boetebeding in algemene voorwaarden. Een boetebeding kan een goede prikkel vormen voor een huurder om zijn verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld het ten onrechte onderverhuren van een sociale huurwoning. Maar in dit geval leidde het beding tot een boete van ca. € 375.000,00. De huurder die hiermee werd geconfronteerd schrok hier zo van dat hij de huurovereenkomst direct heeft opgezegd en de woning heeft ontruimd. Volgens de kantonrechter moeten boetebedingen wel aan de geldende regels voor consumentenbescherming voldoen. Dat had de verhuurder in dit geval eenvoudig kunnen realiseren door de boete te maximeren. Omdat de verhuurder dat niet had gedaan, laat de kantonrechter het boetebeding buiten toepassing.Original image by Rene Mensen under CC BY 2.0 license. Image adjusted.