top of page
  • Paul Hart

Uitleg bankgarantie

Nog een uitspraak die zowel voor het huurrecht als voor het vermogensrecht in het algemeen interessant is, maar niet vernieuwend. Het gaat over de vraag op welke wijze een bankgarantie moet worden uitgelegd. De Hoge Raad (14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297) bevestigt dat uit de aard en functie van de abstracte bankgarantie (geabstraheerd van de onderliggende rechtsverhouding) voortvloeit dat bij de uitleg van een dergelijke garantie groot gewicht toekomt aan de bewoordingen daarvan. Een strikte toepassing door de bank van de in de garantie gestelde voorwaarden is geboden. Laat de bank derhalve niet wegkomen met het verhaal dat de tekst van de garantie afwijkt van de bedoeling van partijen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Ontbinding

Een opzienbare uitspraak is die van de Hoge Raad van 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, op het raakvlak van vermogens- en het huurrecht. Een rechter te Amsterdam diende een oordeel te vellen ove

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page