top of page
  • Paul Hart

De Hoge Raad hakt knopen door

Het was onduidelijk of en zo ja op welke grondslag huurders die als gevolg van corona hun zaak moesten sluiten recht hebben op huurprijsvermindering. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad enkele vragen hierover beantwoord. De gestelde vragen hadden betrekking op zgn. art. 7:290 e.v. BW bedrijfsruimte, zoals horeca en winkels die afhankelijk zijn van de komst van publiek. Ja, deze huurders hebben recht op huurprijsvermindering, niet omdat er een gebrek aan het gehuurde kleefde, maar omdat er sprake is geweest van onvoorzienbare omstandigheden. Partijen die voor 15 maart 2020 een huurovereenkomst sloten, zullen over het algemeen geen rekening hebben gehouden met deze uitzonderlijke, de volksgezondheid betreffende omstandigheden. De Hoge Raad legt ook gedetailleerd uit hoe de omvang van de huurprijsvermindering moet worden berekend. Volgens de vastelastenmethode wordt het geleden nadeel in beginsel gedeeld, waarbij rekening mag worden gehouden met de TVL die huurders hebben ontvangen. Dit arrest zal veel geschillen voorkomen. Maar er blijft nog voldoende stof voor discussie over.

Recente blogposts

Alles weergeven

Kwalificatie huurovereenkomst

De in de huurovereenkomst opgenomen bestemming luidt: exploitatie van een zonne- en nagelstudio. Volgens deze huurovereenkomst is er sprake van art. 7:230a bedrijfsruimte, zgn. overige bedrijfsruimte.

Boetebeding buiten toepassing laten

De kantonrechter te Amsterdam moest een beslissing nemen over toepassing van een boetebeding in algemene voorwaarden. Een boetebeding kan een goede prikkel vormen voor een huurder om zijn verplichting

Uitleg bankgarantie

Nog een uitspraak die zowel voor het huurrecht als voor het vermogensrecht in het algemeen interessant is, maar niet vernieuwend. Het gaat over de vraag op welke wijze een bankgarantie moet worden uit

Comentarios


bottom of page